Matice slezská Opava

140 let matiční činnosti ve Slezsku

V únoru 2017 uplyne 140 let od ustavující Valné hromady Matice opavské. Je bezesporu obdivuhodné, že i přes nelehká období své historie tento spolek nezanikl a dnes v podobě Matice slezské vyvíjí nejen v Opavě, ale na většině území českého Slezska širokou činnost. U příležitosti tohoto výročí se v pondělí 13. 2. 2017 od 17 – 19 hod. v historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě uskuteční workshop s názvem „140 let Matice opavské“. Pozvánku s podrobným programem najdete zde.

středa 08.02.2017, 11:05

Vlastivědné listy 2016

V prosinci 2016 vyšlo další číslo Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy. Jedná se již o 42. ročník tohoto časopisu. Toto i většinu předchozích čísel Vlastivědných listů si můžete objednat telefonicky na čísle 606732270 nebo e-mailem na adrese maticeslezska@atlas.cz.

středa 08.02.2017, 11:05

Dočasné zrušení úředních hodin sekretariátu Matice slezské

Matice slezská oznamuje, že z technických důvodů byly dočasně zrušeny úřední hodiny sekretariátu Matice slezské. V případě potřeby lze kontaktovat předsedkyni Matice slezské. Kontakty najdete zde

středa 08.02.2017, 11:04

Opavština pro samouky

V loňském roce vydaná „Opavština pro samouky“ se pro velký zájem dočkala svého dotisku. Knihu autora Víta Skaličky vydal stěbořický pobočný spolek Matice slezské a je k dostání u knihkupců nebo v Matici slezské.

středa 08.02.2017, 11:03

Změna názvů matičních odborů

V souvislosti s novým občanským zákoníkem bylo nutné přizpůsobit názvy jednotlivých matičních odborů požadavkům tohoto zákona. Zatímco název Matice slezské jako hlavního spolku se na základě výjimky dle § 3042 nového občanského zákoníku nemění, názvy jednotlivých odborů jako pobočných spolků ano. Místo názvu „místní odbor“ je nově uváděno „pobočný spolek“. Zapsání nového názvu do spolkového rejstříku probíhá u jednotlivých pobočných spolků (odborů) postupně. Také údaje v jednotlivých odkazech našich internetových stránek budeme měnit postupně. Děkujeme za pochopení.

pátek 19.08.2016, 15:32

Změna stanov a údajů pobočných spolků Matice slezské

Na základě požadavku Krajského soudu v Ostravě došlo k úpravě stanov Matice slezské. Upravené stanovy byly schváleny na shromáždění zástupců oblastí Matice slezské konaném dne 3. 6. 2016 v Opavě. V těchto stanovách je již uvedena nová adresa sídla Matice slezské jako hlavního spolku. Přestože sídlo je stále v Matičním domě v Opavě, nová oficiální adresa sídla zní Matiční 175/2, Opava, 746 01. Průběžně jsou také do spolkového rejstříku zapisovány nové údaje jednotlivých pobočných spolků. Tyto údaje včetně IČ jsou k dispozici zde. Všechny údaje hlavního i pobočných spolků a nové stanovy jsou veřejně dostupné na http://portal.justice.cz.

pátek 19.08.2016, 15:31

Jednání orgánů Matice slezské

Dne 20. května 2016 se v Českém Těšíně konalo zasedání ústředního výboru Matice slezské. Hlavním bodem programu bylo projednání záležitostí registrace nových údajů místních odborů ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě a příprava mimořádného shromáždění zástupců oblastí za účelem projednání nezbytných úprav stanov. Toto shromáždění se konalo dne 3. června 2016 v Opavě. Zástupci odborů opavské i těšínské oblasti schválili změnu stanov, změnu ve složení ústředního výboru a projednali závažné záležitosti týkající se Matičního domu v Opavě.

středa 08.06.2016, 08:59

V areálu Matice slezské v Dolní Lomné se bude natáčet film

Známý moderátor a muzikant Petr Šiška připravuje celovečerní film o krásném Těšínském Slezsku s názvem Muzzyka. Režisérem tohoto filmu bude slovenský režisér Dušan Rapoš, známý z filmů Fontána pre Zuzanu, Rabaka nebo profilu Karla Kryla. Ve filmu budou účinkovat známí čeští, polští a slovenští umělci. Filmové záběry se budou točit od 8. srpna na mnoha místech v regionu – v Dolní Lomné, Hrádku, Bystřici, Třinci, Českém Těšíně. Filmaři nevynechají letošní Slezské dny, Gorolski Šwieto i slavnosti v Hrádku. Natáčení v areálu Matice slezké bude probíhat během srpna a na Slezských dnech v neděli 4. září 2016. Premiéra je plánována na únor 2017. Více informací najdete zde.

středa 08.06.2016, 08:57

Upozornění na změnu webových stránek soutěže Beethovenův Hradec

Opavský odbor Matice slezské jako hlavní pořadatel Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec upozorňuje na změnu webových stránek, na kterých lze najít podrobné informace o soutěži a přihlášku k účasti. Nové stránky jsou www.beethovenuv-hradec.eu.

čtvrtek 31.03.2016, 18:19

Z členské schůze místního odboru v Opavě

Dne 17. března 2016 se konala členská schůze místního odboru Matice slezské v Opavě. Na této schůzi byly projednány zprávy za rok 2015 – zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Dále byl předložen výhled činnosti odboru na rok 2016 a schválen rozpočet odboru, který najdete zde. V závěru schůze bylo zvoleno nové složení výboru na nadcházející tříleté období. Předsedkyní místního odboru byla opět zvolena Ing. Jana Novotná Galuszková. Pracovní část schůze obohatil nádherný koncert studentů a pedagogů Církevní konzervatoře. Děkujeme našim členům a příznivcům za účast na této schůzi.

čtvrtek 31.03.2016, 18:17

Změna kontaktů a provozní doby na sekretariátu Matice slezské v Opavě

Všem návštěvníkům sekretariátu Matice slezské v Matičním domě v Opavě oznamujeme, že od ledna 2016 je sekretariát otevřen pouze jeden den v týdnu, a to vždy ve středu od 14.00 – 17.00 hod. Zrušena byla také pevná telefonní linka 553716365. Zájemci mohou využít kontakty na předsedkyni Janu Novotnou Galuszkovou, a to telefonní 606732270 nebo e-mailový .

pátek 12.02.2016, 10:30

Vzpomínka na pana Milana Mainuše

Dne 26. ledna t.r. zemřel nečekaně ve věku 68 let pan Milan Mainuš, vynikající fotograf, který své umění zaměřil na dokumentování krás a významných akcí v našem regionu, především pak v Hradci nad Moravicí. Pan Mainuš byl v posledních letech „dvorním“ fotografem mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec a jeho krásná fotografie hradeckého zámku také zdobí titulní stranu nejnovějšího čísla Vlastivědných listů. Matice slezská děkuje za všechny fotografie, které tak budou trvalou vzpomínkou.

pátek 12.02.2016, 10:28

Změny a upravené stanovy Matice slezské zaregistrovány

Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. dubna 2015 byly do spolkového rejstříku zapsány nové údaje Matice slezské jako hlavního spolku, a to v podobě, jaká je vyžadována novou legislativou. Do sbírky listin byly vloženy nové stanovy Matice slezské po změnách schválených na shromáždění zástupců oblastí Matice slezské dne 29. 11. 2014 a úpravách vyžádaných Krajským soudem v Ostravě. Název Matice slezské jako hlavního spolku se na základě výjimky dle § 3042 nového občanského zákoníku nemění. Všechny údaje i nové stanovy jsou veřejně dostupné na http://portal.justice.cz. V letošním roce budou provedeny změny údajů také u jednotlivých místních odborů jako pobočných spolků.

pondělí 15.06.2015, 09:01

Beethovenovské motivy v ediční činnosti Matice slezské

Matice slezská vydala dvoudílný CD komplet „Beethoven Lichnovským II“ a hudební medailon hradeckého zámku s názvem „Beethovenův Hradec“, který nabízí stručný pohled do historie zámku a jeho hudebního života a zejména pak podrobné informace o historii i současnosti stejnojmenného mezinárodního hudebního festivalu s více než padesátiletou tradicí. CD komplet a publikaci, která je v česko-anglické verzi, lze zakoupit na sekretariátu Matice slezské, jsou však dostupné pouze v omezeném množství. Kompletní nabídku našich publikací najdete zde.

pondělí 30.03.2015, 10:10

Zvoleno nové vedení Matice slezské

Dne 29. listopadu 2014 se v Matičním domě v Opavě konalo shromáždění zástupců oblastí Matice slezské, které je jejím vrcholným orgánem. Na tomto shromáždění bylo na nadcházející tři roky zvoleno nové vedení Matice slezské. Předsedkyní byla zvolena Ing. Jana Novotná Galuszková z místního odboru v Opavě a místopředsedou Ing. Lubomír Matěj z místního odboru v Českém Těšíně. Složení celého ústředního výboru najdete zde. Na shromáždění byly zároveň projednány a schváleny změny stanov, které nyní budou předloženy k registraci na Krajský soud v Ostravě.

neděle 14.12.2014, 16:05

V Hlavnici nezapomínají na Obranu Slezska

Obec Hlavnice v posledních letech spojuje oslavy vzniku Československé republiky se vzpomínkou na vznik Obrany Slezska, jedné z prvních velkých odbojových organizací vzniklé v obci v listopadu 1938. I letos se dne 27. října po projevu starosty obce pana Aleše Salibora a vystoupení žáků základní školy vydal lampionový průvod obcí od kulturního domu  k místu první schůzky odbojářů - domu č. 4 s pamětní deskou. V početném průvodu byli i zástupci opavského odboru Matice slezské paní Naďa Volná, předsedkyně OV ČSBS, pan Jaromír Breuer a Jiří Klimeš, syn jednoho z popravených odbojářů.

úterý 25.11.2014, 08:58

Ministr kultury odhalil pamětní desku P. Ludvíku Ochranovi, prvnímu předsedovi Matice opavské

Dne 20. září 2014 byla ve Stěbořicích za účasti ministra kultury ČR pana Daniela Hermana a dalších významných hostů odhalena pamětní deska vlastenci, jednomu ze spoluzakladatelů a prvnímu předsedovi Matice opavské, P. Ludvíku Ochranovi. Stalo se tak u příležitosti výročí 200 let od jeho narození. Více informací najdete zde

úterý 25.11.2014, 08:56

Tematické zájezdy pro střední školy

Na září a říjen letošního roku připravili členové opavského odboru Matice slezské, kteří jsou zároveň členy Českého svazu bojovníků za svobodu, pět zájezdů pro studenty a pedagogy středních škol - gymnázia ve Vítkově, Krnově a Hlučíně, Slezského gymnázia v Opavě a Masarykovy střední zemědělské školy. Zájezdy též finančně podpořila opavská Jednota Československé obce legionářské a svými propagačními materiály je obohatilo město Opava i Matice slezská. Účastníci zájezdů navštívili mnoho zajímavých míst ve Slezsku jako např. rodný dům generála Heliodora Píky ve Štítině, Ostrou hůrku v Háji ve Slezsku či Národní památník 2. světové války v Hrabyni. Tyto tematické zájezdy tak bezesporu přispěly ke zvýšení povědomí o Slezsku a jeho historii.

úterý 25.11.2014, 08:54

Vychází sborník k historické konferenci „Opava – město na hranici“

Historická konference „Opava – město na hranici“, konaná 15. dubna 2014, navázala na tradici konferencí k dějinám města, z nichž první se konala v roce 1997 u příležitosti 120. výročí Matice opavské. Letošní, v pořadí již osmou konferenci realizovalo město ve spolupráci s Maticí slezskou a dalšími partnery (Slezskou univerzitou v Opavě, Městem Ratiboř a Státní vysokou školou v Ratiboři). V těchto dnech vychází sborník se všemi devíti obsáhlými přednáškami, a to v českém a polském jazyce. Sborník je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu Matice slezské nebo na Městském informačním centru v Opavě.

čtvrtek 21.08.2014, 13:42

Vlastivědné listy vycházejí již 40 let

Letošním prvním číslem, které vyšlo počátkem května t.r., vstoupily Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy již do svého čtyřicátého ročníku. Obsah prvního čísla je poznamenám dvoustým výročím Slezského zemského muzea a tím i českého muzejnictví. Tomuto tématu je věnováno několik příspěvků. Z významných osobností je věnována pozornost kylešovskému rodáku Jožovi Davidovi, operní pěvkyni Emě Destinové a prvnímu veliteli československého četnictva ve Slezsku Karlu Vyčítalovi. Dočtete se také o tom, jak se ve Slezsku kdysi „hauzírovalo“ a mnoho dalších zajímavostí. Toto i všechna předchozí čísla Vlastivědných listů si můžete zakoupit na sekretariátu Matice slezské v Matičním domě, Matiční ul. 2a, Opava, tel. 553716365, e-mail: maticeslezska@atlas.cz.

pátek 13.06.2014, 10:25

O Slezsku aneb Co Češi neznají

Vtipný fejeton s názvem „O Slezsku aneb Co Češi neznají“ a základní informace o českém Slezsku včetně mapky vyšly v 9. čísle Bulletinu Euroregionu Silesia. Tento text najdete zde, celý bulletin je pak k dispozici na sekretariátě euroregionu v Opavě a v elektronické podobě také na jeho stránkách zde

pondělí 17.03.2014, 10:32

Film o Euroregionu Silesia

Nový propagační film s názvem „Směr: Euroregion Silesia“ představuje krásy a zajímavosti tohoto česko-polského euroregionu. Film v polsko-české, anglické a německé verzi je nyní k dispozici na portálu YouTube.

pondělí 17.03.2014, 10:30

Není Matice slezská jako Matice Slezská

Článek s názvem „Představujeme členy Euroregionu Silesia aneb Není Matice slezská jako Matice Slezská“, který najdete v 8. čísle Bulletinu Euroregionu Silesia, představuje dva subjekty téměř stejného názvu, které se však liší jak svým právním statutem, tak svou historií a posláním. Text tohoto článku najdete zde, celý bulletin je pak k dispozici na sekretariátě euroregionu v Opavě a v elektronické podobě také na jeho stránkách zde

neděle 17.11.2013, 20:44

Nová publikace Matice slezské

V červnu 2013 vydala Matice slezská zajímavou publikaci autorů Ireny Korbelářové a Rudolfa Žáčka s názvem „O znamenitých ženách Slezska“. Tato kniha je k dostání v knihkupectvích a za zvýhodněnou cenu také přímo na sekretariátu Matice slezské v Opavě. Kompletní nabídku našich publikací najdete zde.

středa 28.08.2013, 08:53

Česko-polský projekt místního odboru ve Stěbořicích

V červnu 2013 byla schválena dotace z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na zajímavý česko-polský projekt místního odboru Matice slezské ve Stěbořicích. Projekt, na který byla schválena dotace ve výši 8 316 EUR, se nazývá „Krajina, lidé a jazyk Opavska a Hlubčicka aneb odkaz Cypriána Lelka dnešku“ a jeho cílem je zvýšit povědomí o krajině, dějinném vývoji, společnosti a jazyku příslušné části česko-polského příhraničí. Více informací najdete zde.

středa 28.08.2013, 08:50

Kongres slovanských matic a Národní matiční slavnosti

Dne 1. srpna 2013 se ve slovenském Martině konal 2. kongres matic slovanských národů. Tento kongres, kterého se za Matici slezskou zúčastnil její předseda Ing. Vlastimil Kočvara a Ing. Lubomír Matěj, předseda těšínské oblastní rady, zahájil oslavy 150. výročí založení Matice slovenské. Součástí velkolepých čtyřdenních oslav byla mj. vernisáž výstavy „Matica v národe – národ v Matici“, slavnostní zpřístupnění Parku sv. Cyrila a Metoděje v areálu Matice slovenské, kulturní vystoupení matičních folklórních souborů, pěvecko-dramatických skupin a dalších zájmových sdružení sdružení z celého Slovenska. V průběhu slavnostního galaprogramu „Ochrankyňa národa“, vysílaného v přímém televizním přenosu, byly u příležitosti 20. výročí vzniku Slovenské republiky oceněny významné osobnosti národního, politického, kulturního, vědeckého, uměleckého, duchovního, hospodářského a společenského života. Mezi oceněnými byl také bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Hlavními organizátory těchto Národních matičních slavností byla Matice slovenská a Město Martin.

středa 28.08.2013, 08:48

Nové internetové stránky Matice slezské

Od června 2013 nově nabízíme zájemcům o matiční činnost informace na internetových stránkách Matice slezské. Věříme, že se vám naše stránky budou líbit, zároveň však prosíme o pochopení, pokud zpočátku na našich stránkách nenajdete všechny potřebné informace. Uvítáme také vaše připomínky, které můžete zaslat na adresu: jana.galuszkova@opava-city.cz. Děkujeme za pochopení a spolupráci při tvorbě našich stránek.

čtvrtek 09.05.2013, 12:22