Právní statut Matice slezské

Od 1. ledna 2014 je Matice slezská v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) spolkem registrovaným u Krajského soudu v Ostravě. Matice slezská je hlavním spolkem, pod který spadají jednotlivé pobočné spolky (dříve odbory). Tyto pobočné spolky jsou také registrovány u Krajského soudu v Ostravě.

Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. dubna 2015 byly do spolkového rejstříku zapsány nové údaje Matice slezské jako hlavního spolku, a to v podobě, jaká je vyžadována novou legislativou. Název Matice slezské jako hlavního spolku se na základě výjimky dle § 3042 nového občanského zákoníku nemění. V červnu 2016 došlo ke změně adresy sídla Matice slezské, nová adresa je Matiční 175/2, Opava, 746 01.

Zapsání nových údajů u většiny jednotlivých pobočných spolků do spolkového rejstříku proběhlo v průběhu července - srpna 2016.

Všechny údaje hlavního i pobočných spolků a nové stanovy jsou veřejně dostupné na http://portal.justice.cz.

Stanovy Matice slezské

Nové stanovy Matice slezské po změnách vyžádaných Krajským soudem v Ostravě a schválených na shromáždění zástupců oblastí Matice slezské dne 3. 6. 2016 byly vloženy do veřejné sbírky listin v červenci 2016 pod číslem L 443/SL4/KSOS.