Ediční činnost

Vydávání knih tvořilo v minulosti a tvoří i dnes významnou součást matiční činnosti. A netýká se to jen Matice slezské. Vždyť základy matiční činnosti vůbec byly položeny v roce 1826 ustavením nejstarší Matice srbské, která původně vznikla jako spolek Srbů žijících v Pešti, kteří chtěli šířit a podporovat knihy v srbském jazyce. Sám název matice byl proto převzat z vícevýznamového srbského slova, v níž znamená zdroj či pramen vody, ale také včelí královnu-matku, přeneseně i včelí úl. Matice srbská má včelí úl ve svém znaku dodnes. Podobně i oba příbuzné spolky v České republice, Matice česká (založena 1831) a Matice moravská (1852) vznikly za účelem vydávání a šíření odborných knih v češtině a tato činnost je dodnes jejich hlavní náplní. Matice opavská – snad jako první – daleko překročila původní rozměr matičních zájmů a vytýčila si velmi náročný všestranný program, který zahrnoval školství, knihovnictví, muzejnictví, organizování vědecké práce, divadlo a hlavně zrovnoprávnění českého jazyka s dosud úřední němčinou ve Slezsku. Za dobu své několikrát přerušené existence přesvědčivým způsobem své záměry splnila. Platí to i pro šíření a vydávání české literatury ve Slezsku, respektive té jeho části, která dříve či později připadla do svazku nynější České republiky. V období od svého vzniku do násilného ukončení činnosti v roce 1948 vydala Matice opavská celou řadu knih, které dodnes neztratily svou odbornou a dokumentární hodnotu. Neopomněla ani časopiseckou edici a hned ve druhém roce svého života začala vydávat jako první český vědecký časopis Věstník Matice opavské, který jako Slezský sborník vychází dodnes ve Slezském zemském muzeu. Vydavatelský program neopustila ani Matice slezská a od obnovení své činnosti v roce 1989 je podepsána na více jak pěti desítkách publikací odborných, populárních, memoárových i knih krásné literatury.

KNIŽNÍ NABÍDKA MATICE SLEZSKÉ

Název Cena v Kč Poznámka
Miroslav a Dobroslava Klusákovi: Pavel Křížkovský - Hudební velikán z Holasovic 35,-
Vít Skalička: Slovník nářečí opavského Slezska 250,-
Ondřej Haničák, Ondřej Kolář: 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. 70,-
Jako v nebi, tak i na zemi. Petr Bezruč 1867-2017 – antologie k 150. výročí narození 100,- objednávky na maticehradec@seznam.cz
PhDr. Petr Majer: Česká cesta – Historie a současnost Matice slezské Bystřice nad Olší 100,- objednávky na annakonderlova@seznam.cz
Vít Skalička: Opavština pro samouky 265,- poslední kusy
P. Hanousek, J. Hypš: Beethovenův Hradec – hudební medailon zámku Hradec nad Moravicí (CZ-EN) 80,- v omezeném množství
I. Korbelářová, R.Žáček: O znamenitých ženách Slezska („De illustribus feminis Silesiae“) 230,-
B. Dorko: Jan Zajíc 311,- vyprodáno
J. Knapík, J. Knapíková : „Slezský konzulát“ v Praze 180,-
P. Jelínek: Zahraničně-politické vztahy Československa a Polska 1918-1924 350,-
Hornická kuchařka z Ostravska 100,- zlevněno
K. Engliš: Hrabyň mého mládí 80,- nové vydání
J. Knapíková: Matice opavská – brožovaná 110,- zlevněno
J. Knapíková: Matice opavská – vázaná 150,- zlevněno
D. Vlašinová: Ludmila Hořká 80,- zlevněno
R. Prokop: Malé ohlédnutí za vzpomínkami života 120,-
Fran Směja: Pletky 75,-
Myška: Vilém Jičinský 50,- zlevněno
Paměti Vincence Praska 100,- zlevněno
B. Beinhauer: Německo-český filatelistický příruční slovník 100,-
M. Zbavitel: Divadlo mezi troskami 50,- zlevněno
K. Rambousek: Prožil jsem krásný život 120,-
J. Blechta: Dary života (Slezský román) 80,- zlevněno
P. Šopák: Klasicistní architektura Opavy let 1780-1850 175,-
J. Pavlíček: Opavské Slezsko v boji proti nacistické okupaci 65,- vyprodáno
M. Myška: Faustin Ens 50,- zlevněno
J. Urbanec: Čtení o A. C. Norovi 60,- zlevněno
Vlad. Blucha: Vysoké nebe 55,-
Vlad. Blucha: Velký požár 105,-
L. Pavera: Josef Vašica 55,- zlevněno
Purkmistři města Opavy 60,- zlevněno
D. Nitsch: Dva ať jedno jsou skrze lásku 25,-
M. Zbavitel: Kalendárium divadla v Opavě 40,-
90 let činnosti PSSUm 25,- příležitostný tisk
P. Křížkovský: Korespondence 25,- odborný katalog
Lidový kroj a výšivka na Opavsku 30,- včetně střihů
Sborník k dějinám města Opavy 1 90,-
Sborník k dějinám města Opavy 2 140,-
Sborník k dějinám města Opavy 3 135,-
Sborník k dějinám města Opavy 4 150,-
Sborník k dějinám města Opavy 5 150,-
Sborník k dějinám města Opavy 6 160,-
Sborník k dějinám města Opavy 7 125,-
Mapa „Slezsko“ (barevná mapa s vlastivědným textem) zdarma
Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, ročník 1995 38,- vyprodáno
Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, ročník 1997 50,- č. 1/1997 vyprodáno
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, roč. 1998-2002 á 60,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, roč. 2003-2007 á 80,- č. 1/2006 vyprodáno
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, roč. 2008-2010 á 90,- ročník 2010 vyprodán
Bibliografický rejstřík Vlast. listů 1975-1999 (l. až 25. ročník) 20,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 1/2013 45,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 2/2013 45,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 1/2014 50,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 2/2014 50,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 1/2015 50,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 2/2015 50,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 1/2016 50,-
Vlastivědné listy Slezska a sev. Moravy, č. 2/2016 50,-
Vlastivědné listy Slezska č. 1-2/2017 zdarma
Vlastivědné listy Slezska č. 1-2/2018 65,-
Vlastivědné listy Slezska č. 1-2/2019 65,-
Vlastivědné listy Slezska č. 1-2/2020 75,-
Vlastivědné listy Slezska č. 1-2/2021 75,-

U Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy je cena uváděna za ročník, tj. 2 čísla, odběr je ale možný také po jednotlivých číslech za cenu poloviční než ročník. K ročníkům 2006-2010 je možno si vyžádat také nově vydaný jejich obsah.

JINÉ MATIČNÍ MATERIÁLY

Název Cena v Kč
Informační leták o Matici slezské a Slezsku „Víte, že…“ zdarma
Matice opavská a spolkový život ve Slezsku (trojlist k 140. výročí matiční činnosti) 20,-
Pohlednice „ Slezsko“ (mapka se zemskými symboly) - vyprodáno 4,-
Pohlednice „Pozdrav ze Slezska“ – dva druhy 2,-
Pohlednice „Pozdrav z Opavy, města Bezručova“ 3,-
Pohlednice „Pozdrav ze slezské Opavy“ (Matiční dům) 3,-
Pamětní medaile „120 let Matice opavské“ 120,-
Odznak Matice slezské 15,-

Uvedené ceny jsou cenami režijními, tedy bez obchodních přirážek. Za tyto ceny lze nabízené publikace obdržet jen v sekretariátě Matice slezské v Opavě a jsou určeny především pro její členy. Za stejnou cenu je mohou dostat také smluvní prodejci, kteří si prodejní cenu stanoví podle svých režijních nákladů. Při větším odběru je možná velkoobchodní sleva.

NABÍDKA REGIONÁLNÍCH PUBLIKACÍ

Následující nabídka obsahuje publikace vydané jinými vydavateli, kteří však prostřednictvím Matice slezské umožňují nákup za zvýhodněnou cenu. Počet nabízených výtisků jednotlivých titulů je obvykle velmi omezený, cena knih je stanovena vydavatelem. Tato nabídka není určena pro knihkupce a další prodejce, těm ale může Matice slezská v případě zájmu zprostředkovat kontakt s příslušným vydavatelem. V současnosti je možno na sekretariátě Matice slezské zakoupit tyto tituly:

Název Cena v Kč Poznámka
Průvodce architekturou Opavy 330,- vyprodáno
T. Skalík: Opavské sochy, I. díl 175,-
T. Skalík: Opavské sochy, II. díl 195,-
P. Šopák a kol.: Opava – Vídeň 150,-
P. Šopák: Výtvarná kultura ve Slezsku 150,-
Jesenicko 12 70,-
Slezské koledy 200,- vyprodáno
P. Šopák: Edmund Wilhelm Braun 100,- zlevněno
P. Solnický: Historie Stěbořic 200,-
Hrabyně 200,-
P. Solnický: Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku – 1. díl 240,-
Kostel sv. Václava v proměnách času 70,-
Paměť místa / místo paměti (rekonstrukce opavské Hlásky) 250,-
P. Šopák: Koliba 210,-
Š. Bělastová: Zvykoslovný rok na Opavsku 70,- vyprodáno
Dějiny Českého Slezska 1740-2000 450,-
A. C. Nor: Bürkental 150,-
BFLM – Dělat legraci není žádná sranda 100,-
Medaile, plakety a žetony okresu Opava 199,-

HUDEBNÍ NABÍDKA

Název Cena v Kč Poznámka
CD komplet „Beethoven Lichnovským II“ 99,- v omezeném množství
Slezské zemi (Slezská kapela) 80,- zlevněno
Pěvecký sbor Křížkovský 200,- profilová CD
Opava tří mocnářů (videonahrávka uměleckého večera) 250,-

Všeobecné informace

Dotazy k uvedeným titulům, objednávky a další informace adresujte na Matici slezskou, pobočný spolek v Opavě, Matiční 175/2 – Matiční dům, 746 01 Opava, tel. 606732270 nebo mailem: maticeslezska@atlas.cz.