Činnost místního odboru ve Stěbořicích

Odhalení pamětní desky P. Ludvíku Ochranovi, prvnímu předsedovi Matice opavské

Dne 20. září 2014 byla ve Stěbořicích za účasti ministra kultury ČR pana Daniela Hermana a dalších významných hostů odhalena pamětní deska vlastenci, jednomu ze spoluzakladatelů a prvnímu předsedovi Matice opavské, P. Ludvíku Ochranovi. Stalo se tak u příležitosti výročí 200 let od jeho narození. Členové místního odboru iniciovali tento počin, aby napravili stav, kdy většina osobností spjatých s Maticí již pamětní desky má a postava prvního předsedy Matice byla dosud opomíjena. P. Ludvík Ochrana se narodil roku 1814 ve Francii, kde jeho matka doprovázela svého muže při protinapoleonském tažení rakouských vojsk. Po vysvěcení na kněze působil nejdříve v Komárově a poté 27 let ve Stěbořicích. Velmi aktivně se zapojoval do českého společenského života na celém Opavsku a jeho přínos oceňovali všichni jeho současníci. Slavnostní odhalení pamětní desky na budově stěbořické fary spojené se mší svatou, kulturním vystoupením Pěveckého sboru Stěbořice a pohoštěním zorganizoval místní odbor ve spolupráci s obcí a římskokatolickou farností.

Odhalení pamětní desky L. Ochranovi na stěbořické faře. Na pódiu zleva: generální vikář ostravsko-opavské diecéze mons. Martin David, ministr kultury Daniel Herman, bývalý starosta obce Libor Volf, předseda Matice slezské Vlastimil Kočvara a místopředseda odboru Matice slezské ve Stěbořicích Pavel Solnický

Česko-polský projekt místního odboru ve Stěbořicích

V červnu 2013 byla místnímu odboru Matice slezské ve Stěbořicích schválena dotace ve výši 8 316 EUR na česko-polský projekt s názvem „Krajina, lidé a jazyk Opavska a Hlubčicka aneb odkaz Cypriána Lelka dnešku“. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit povědomí o krajině, dějinném vývoji, společnosti a jazyku příslušné části česko-polského příhraničí. Polským partnerem projektu bylo sdružení „Stowarzyszenie CARITAS CHRYSTI“ z Branic.

V rámci projektu bylo realizováno mnoho zajímavých aktivit:

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, který je součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013.