Opavská oblast Matice slezské

Matici slezskou tvoří dvě oblasti: opavská a těšínská. Opavská oblast navazuje jako nástupnická organizace na Matici opavskou, založenou v roce 1877. V čele oblasti stojí oblastní rada se sídlem v Opavě. Předsedou oblastní rady je Ing. Vlastimil Kočvara. Opavská oblast sdružuje matiční pobočné spolky (dříve odbory), kterých je v současné době šest:

Pobočný spolek v Opavě

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Opavě, IČ: 00534366
Adresa: Matiční dům, Matiční 175/2, 746 01 Opava
Předseda: Ing. Jana Novotná Galuszková, tel. 606 732 270, e-mail: jana.galuszkova@opava-city.cz
Úřední hodiny: středa od 14:00 do 17:00 hodin nebo kdykoli po telefonické domluvě

Pobočný spolek v Háji ve Slezsku

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Háji ve Slezsku, IČ: 70960411
Adresa: Hlavní 87, 747 92 Háj ve Slezsku
Předseda: Mgr. Petr Suchánek,, tel. 553 773 441, 774 695 688, e-mail: suchankovi.pm@tiscali.cz

Pobočný spolek v Hradci nad Moravicí

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí, IČ: 70933006
Adresa: Na Cihelně 121, 747 41 Hradec nad Moravicí
Předseda: Ing. Marek Wolf, tel: 606 829 601, e-mail: wmh121@seznam.cz

Pobočný spolek v Hrabyni

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Hrabyni, IČ: 70960429
Adresa: Hrabyně č. 70, 747 63 Hrabyně
Předseda: Mgr. Petr Jordán, e-mail: hrabyne@hrabyne.cz

Místní odbor v Krnově

Název: Matice slezská, místní odbor v Krnově, IČ: 70645884
Adresa: Městská 5, 794 01 Krnov
Předseda: Eva Garguláková, tel. 605 950 179

Pobočný spolek ve Stěbořicích

Název: Matice slezská, pobočný spolek ve Stěbořicích, IČ: 01398393
Adresa: Stěbořice 36, 747 51 Stěbořice
Předseda: MUDr. Vít Skalička, tel.: 722 900 810, e-mail: vitskalicka@centrum.cz

Úkolem oblasti je koordinovat činnost matičních pobočných spolků v dané oblasti, zaštiťovat jejich významné akce a pořádat akce přesahující možnosti těchto spolků. Opavská oblast nemá právní subjektivitu.