Cena „Opavská Thálie“

Posláním ceny „Opavská Thálie“ je podpora divadelního umění v Opavě a jejím cílem je ocenit významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla Opava. Cena je založena na odkazu Vladimíra Klazara a Aleny Španihelové Klazarové, bývalých dlouholetých členů Slezského divadla, kteří byli jejími původními vyhlašovateli. Po roční odmlce a jednání s vedením Slezského divadla v Opavě o další budoucnosti tohoto ocenění, které dosud zaštiťovala Matice slezská, bylo pro divadelní sezónu 2017/2018 rozhodnuto o jeho obnovení, a to jak v kategorii Ceny diváka, tak v kategorii umělecké na základě hodnocení odbornou porotou.

Cena Opavská Thálie se uděluje ve dvou uměleckých kategoriích - v oboru činoherním a oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál, případně i balet. Tato cena je udílena za dvě po sobě následující divadelní sezóny na počátku sezóny nové s ročním střídáním uměleckých kategorií. O udělení ceny v uměleckých kategoriích rozhodují členové organizační skupiny s hlasovacím právem (porota), do níž jsou vybíráni zástupci z laické a odborné veřejnosti.

Cena diváka je udílena každoročně. O ceně diváka se rozhoduje veřejnou anketou, které se může zúčastnit každý návštěvník divadla, a to formou hlasování prostřednictvím anketního lístku.

Nově toto ocenění zaštiťuje organizace Vodárenská věž Opava, o.p.s. ve spolupráci s Maticí slezskou.

Statut ceny Opavská Thálie

Cena může být spojena také s finanční odměnou, pokud budou na její podporu získány finanční prostředky ze soukromých či veřejných zdrojů. Pro tyto účely byl zřízen transparentní účet, na který může dárce přispět jakoukoli finanční částkou:

Název banky: Fio banka, a.s.
Číslo transparentního účtu: 2901339457/2010 
Majitel účtu: Vodárenská věž Opava o.p.s.

Za účelem poskytnutí finančního příspěvku na cenu Opavská Thálie bude s dárcem uzavřená darovací smlouva, jejíž vzor najdete zde. Jménem organizátorů děkujeme za všechny poskytnuté finanční příspěvky.

Laureáti Ceny Opavská Thálie a Ceny diváka

Posláním ceny „Opavská Thálie“ je podpora divadelního umění v Opavě a jejím cílem je ocenit významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla Opava, které patří k nejstarším divadelním scénám v naší zemi. Základní kámen Zemského divadla v Opavě, budovy dnešního Slezského divadla, byl položen 1. května 1804.