Těšínská oblast Matice Slezské

Matici slezskou tvoří dvě oblasti: opavská a těšínská. Těšínská oblast navazuje jako nástupnická organizace na Matici osvěty lidové pro knížectví Těšínské, založenou v roce 1898 (po roce 1918 přejmenována na Slezskou matici osvěty lidové pro Těšínsko). Předsedou oblastní rady je Ing. Lubomír Matěj. Těšínská oblast sdružuje matiční pobočné spolky (dříve odbory), kterých je v současné době deset:

Pobočný spolek v Českém Těšíně

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Českém Těšíně, IČ: 71001344
Adresa: Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín
E-mail: matice.tesin@seznam.cz
Předseda: Ing. Lubomír Matěj, tel.: 728 632 975, e-mail: lubomirmatej@seznam.cz

pobočný spolek v Dolní Lomné

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Dolní Lomné, IČ: 45235287
Adresa: Národopisný areál Dolní Lomná č. 260, 739 91 Jablunkov
E-mail: maticeslezska@quick.cz
Předseda: Jarmila Kantorová, tel. 777301958

Pobočný spolek v Jablunkově

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Jablunkově, IČ: 70305218
Adresa: Lipová 581, 739 91 Jablunkov
Předseda: Anna Kotasová, tel. 608175132

Místní odbor v Mostech u Jablunkova

Název: Matice slezská, místní odbor v Mostech u Jablunkova, IČ: 61963615
Adresa: Mosty u Jablunkova č. 757, 739 98 Mosty u Jablunkova
Předseda: Ludvik Rucki, tel. 723 348 710

Pobočný spolek v Návsí - Jasení

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Návsí - Jasení, IČ: 61963623
Adresa: Návsí č. 898, 739 92 Návsí
Předseda: Marcela Sikorová, e-mail: Marcela898@email.cz

Pobočný spolek v Návsí – Vojan

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Návsí - Vojan, IČ: 64122760
Adresa: Návsí č. 906, 739 92
Předseda: Marta Lojkásková, e-mail: martalojkaskova@seznam.cz

Pobočný spolek ve Frýdku-Místku

Název: Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, IČ: 45239835
Adresa: Hašičská 3038, 738 01 Frýdek-Místek
Předseda: Ing. Jiří Kotásek, e-mail: kotasek.jiri@seznam.cz

Pobočný spolek v Třanovicích

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Třanovicích, IČ: 70912050
Adresa: Třanovice č. 250, 739 53 Třanovice
Předseda: Ing. Karel Březina, e-mail: karelbre@centrum.cz

Pobočný spolek v Bystřici nad Olší

Název: Matice slezská, pobočný spolek v Bystřici nad Olší, IČ: 02689537
Adresa: Bystřice č. 1004, 739 95 Bystřice
Předseda: Anna Konderlová, e-mail: annakonderlova@seznam.cz

Pobočný spolek Těšínská oblast

Název: Matice slezská, pobočný spolek Těšínská oblast, IČ: 44937822
Adresa: Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín
Předseda: Ing. Lubomír Matěj, tel.: 728 632 975, e-mail: lubomirmatej@seznam.cz

Úkolem oblasti je koordinovat činnost matičních pobočných spolků v dané oblasti, zaštiťovat jejich významné akce a pořádat akce přesahující možnosti těchto spolků. Těšínská oblast má právní subjektivitu.