Zájezdy

Opavská pobočka Matice slezské pořádá vlastivědné zájezdy na zajímavá místa České republiky i jejích nejbližších sousedů. Milovníci krás naší země již tak měli možnost navštívit Šumperk a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, Moravský Krumlov, starobylý kostel v Řevnovicích u Brna či zámek v Rosicích. Opavští členové Matice slezské měli také možnost navštívit Matici českou v jejím sídle – Národním muzeu v Praze a ve spolupráci s ní uskutečnili společné zájezdy po významných místech české historie. Uskutečnila se také návštěva sídla Matice slovenské v Martině a jeho památek. V roce 2012 pak pro bližší poznání a osobní setkání s Maticí moravskou, třetím nejstarším matičním spolkem založeným v r. 1849, proběhl zájezd do Brna s návštěvou brněnských památek, benediktinského opatství v Rajhradě s prohlídkou expozice Památníku písemnictví na Moravě a chrámu sv. Petra a Pavla, Slavkova u Brna se zámkem a výstavou k 300. výročí hraběte V. A. Kounice, kancléře čtyř habsburských panovníků.

V roce 2013 se uskutečnil zájezd do Javorníka, Bílé Vody, Vidnavy a polského Paczkowa. První ze dvou zájezdů v roce 2015 směřoval do Boskovic a Kunštátu, druhý pak na malebné Valašsko. V roce 2017 bylo cílem vlastivědného zájezdu Rýmařovsko. V roce 2018 se uskutečnily opět dva zájezdy, první do Poodří a druhý do Těšínského Slezska.

Všechny tyto zájezdy jsou určeny nejen pro členy Matice slezské. Informace o chystaných zájezdech jsou zveřejňovány ve Zpravodaji Matice slezské a nově také na našich webových stránkách. Další podrobnosti o zájezdech včetně přihlášek získáte na telefonním čísle 606732270 nebo emailem na adrese maticeslezska@atlas.cz . Pro obohacení této vlastivědné činnosti Matice slezské uvítáme také vaše náměty na zajímavé destinace, které by stály za návštěvu.

Nabídka zájezdů v roce 2019

Pro rok 2019 připravil pobočný spolek Matice slezské v Opavě dva vlastivědné zájezdy, na které jsou zváni všichni zájemci. Přihlášku je nutné podat a zájezd uhradit nejpozději v uvedených termínech (viz níže), a to u Ing. Novotné Galuszkové na sekretariátu Euroregionu Silesia v Opavě, Horní náměstí 69 – „Hláska“ (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 606732270). Zájem o zájezd lze také potvrdit mailem na adrese maticeslezska@atlas.cz a úhradu provést bezhotovostním převodem na účet, který vám sdělíme po potvrzení přijetí přihlášky.

8.června 2019 – Lašská brána Beskyd – Příbor, Štramberk

Rámcový program zájezdu:

Cena zájezdu bez vstupného je pro členy Matice 170 Kč, pro nečleny 200 Kč. Přihlášku je nutné podat a zájezd uhradit nejpozději do 17. 5. 2019.

7.září 2019 – Kroměříž

Rámcový program zájezdu:

Cena zájezdu bez vstupného je pro členy Matice 270 Kč, pro nečleny 300 Kč. Přihlášku je nutné podat a zájezd uhradit nejpozději do 16. 8. 2019.

Zájezd do Javorníka, Bílé Vody, Vidnavy a Paczkowa

Na sobotu 22. června 2013 připravil místní odbor Matice slezské v Opavě zájezd na zajímavá místa českého a polského Slezska. Na programu zájezdu byla návštěva zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku, Muzea internovaných řeholnic v Bílé Vodě a místního hřbitova, který je kulturní památkou, městečka Vidnavy a centra polského Paczkowa, přezdívaného polské Carcassonne.

Zámek Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku

V roce 50. výročí násilné internace řádových sester v Bílé Vodě byl místní hřbitov, na kterém je většina z nich pochována, prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

Turistické informační centrum v polském Paczkowě je umístěno v tomto pěkném hrázděném domě.

V prostorách vidnavského zámku je dnes umístěna Základní umělecká škola Karla Ditterse, pojmenovaná po významném hudebním skladateli, který působil v nedalekém Javorníku.