Literatura o Slezsku

Na tomto místě vám nabízíme výběr literatury o Slezsku. Přestože se v žádném případě nejedná o komplexní přehled publikací či článků zabývajících se tématem Slezska, může vám tento výběr pomoci v základní orientaci.

Matice slezská disponuje rozsáhlým knižním fondem o Slezsku, přičemž některé tituly lze zde přímo zakoupit. Tituly, které nejsou určeny k prodeji, jsou k dispozici k nahlédnutí či prostudování na místě. Publikace o Slezsku jsou k dispozici také např. v knihovně Slezské univerzity v Opavě či Ústřední knihovně Slezského zemského muzea v Opavě. Velké množství podkladů lze také najít v Zemském archivu v Opavě, který je historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské. Archiv průběžně vydává také bibliografii historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska.

Výběr literatury o Slezsku